Mắc cài thép miniPrevail® TWIN Bracket System
Chỉnh nha, Mắc cài

     •  Mắc cài Mini Preval Twin với tất cả các đặc điểm của một hệ thống kép.  Mắc cài Mini Preval được tạo thành bởi bột thép không […]

Ống cho răng 6 – miniPrevail® TUBE
Chỉnh nha, Mắc cài

Đồng hành cùng hệ thống mắc cài Mini Prevail Hệ thống MiniPrevail Tube được thiết kế theo mong muốn của Bệnh nhân và bác sỹ chỉnh nha. Thiết kế khác […]

Mắc cài sứ – Vapor™ Ceramic Bracket System
Chỉnh nha, Mắc cài

Made in the U.S.A by G&H® Orthodontics “Hệ thống Mắc cài Vapor mang đến tất cả các đặc tính của mắc cài sứ, và được xem như hệ thống mắc […]

Mắc cài Composite – Prism™ Composite Bracket System
Chỉnh nha, Mắc cài

Updating……….

Mắc cài thép RMO – Mini Twin
Chỉnh nha, Mắc cài

Updating…..

Mắc cài Sứ – RMO
Chỉnh nha, Mắc cài

Updating……….

0961817068