Giá khớp LaboMate 100

Giá khớp LaboMate 100

Liên hệ

Khoảng cách giữa hàm trên và dưới của giá khớp 85mm
Khoảng cách giữa 2 lồi cầu 88mm
Góc hướng dẫn răng trước  10o

Dốc hướng dẫn lồi cầu 20o
Trọng lượng 430g!

THÔNG TIN SẢN PHẨM
0961817068