Giá khớp điều chỉnh Labo Mate 500SH

Giá khớp điều chỉnh Labo Mate 500SH

Liên hệ

Loại giá khớp: Có Arcon

Điều chỉnh độ dốc lồi cầu: -20°~70°

Điều chỉnh góc Bennett’s:  0°~30°

Dịch chuyển lồi cầu tức thì: 0~3mm

Đưa hàm dưới ra trước: 0~8mm

 

THÔNG TIN SẢN PHẨM
0961817068