Phôi sứ Aconia – SHT Super High Translucency

Phôi sứ Aconia – SHT Super High Translucency

Liên hệ

Thông tin sản phẩm
Độ bền uốn(3 điểm) 1100±100 Mpa
Độ trong mờ 46%
Độ bền nén HV10 1300±5%
Độ đồng nhất >3 (g/cm³)
Mật độ thiếu kết >6.02 (g/cm³)
Hòa tan hóa học <50(μg/cm³)
Phóng xạ <0.1/Bq.g-1
Độ bền xé >9/(Mpa.m1/2)
CTE (10.5±0.5)*10-6K-1
THÔNG TIN SẢN PHẨM
0961817068